Regulamin

1. Definicje
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem wymiany-walut.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.

2. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Warunki korzystania z serwisu
Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu.

4. Odpowiedzialność
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.

5. Prawa autorskie
Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w Serwisie są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo korzystać z tych treści tylko w granicach dozwolonego użytku.

6. Zmiany w Regulaminie
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.