Podstawy Dewaluacji Waluty

Dewaluacja waluty, czyli umyślne obniżenie jej wartości względem innych walut, to narzędzie, którego często używają rządy i banki centralne, by stymulować gospodarkę. Na pierwszy rzut oka, taki manewr może wydawać się atrakcyjny, ponieważ teoretycznie powinien przynieść korzyści w postaci zwiększenia eksportu, co jest związane z poprawą konkurencyjności kraju.

Dewaluacja może sprawić, że produkty i usługi danego kraju stają się tańsze dla nabywców zagranicznych. Zwiększa to popyt na te produkty, co z kolei może poprawić bilans handlowy danego kraju. W teorii, to wydaje się dobrą strategią na poprawę konkurencyjności.

Skomplikowane Konsekwencje Dewaluacji

Jednak w praktyce, dewaluacja waluty nie zawsze prowadzi do oczekiwanych rezultatów. Często bywa tak, że korzyści są tylko tymczasowe lub są zniwelowane przez negatywne skutki, jakie niesie za sobą dewaluacja. O takich konsekwencjach pisał Alan Ahearne w swojej pracy „When Does an Increase in Exchange Rate Flexibility Affect Real Economic Performance?” (2021).

Z jednej strony, obniżenie wartości waluty może zwiększyć eksport, ale z drugiej strony, może również zwiększyć koszty importu. Jeżeli kraj jest zależny od importowanych surowców lub technologii, to koszty produkcji mogą gwałtownie wzrosnąć, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu cen dla konsumentów. Ponadto, dewaluacja może spowodować wzrost inflacji, co prowadzi do utraty siły nabywczej konsumentów.

Alternatywne Metody Poprawy Konkurencyjności

Zamiast dewaluacji, wiele krajów wybiera strategię poprawy konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacje, edukację czy infrastrukturę. Poprawa produktywności, zasobów ludzkich i technologii może przynieść długotrwałe korzyści dla gospodarki, bez konieczności obniżania wartości waluty. O tym pisał Riccardo Fiorentini w swojej pracy „Is Devaluation a Viable Solution to a Balance-of-Payments Deficit?” (2023).

Prace naukowe na które nawiązano w tekście:

  1. „When Does an Increase in Exchange Rate Flexibility Affect Real Economic Performance?” – Alan Ahearne (2021)
  2. „Is Devaluation a Viable Solution to a Balance-of-Payments Deficit?” – Riccardo Fiorentini (2023)
Dr. Wiesław Kielich

Doktor nauk ekonomicznych. Diler walutowy.

Może ci się również spodobać

Więcej artykułów tego autora