Pieniądz jako środek wymiany odgrywa kluczową rolę w globalnej ekonomii. Wartość walut na świecie jest przedmiotem nieustannego zainteresowania zarówno ekonomistów, jak i inwestorów na całym świecie. Wartość tych walut nie jest stała i podlega wielu czynnikom, które wpływają na ich siłę i stabilność. W tym tekście, przyjrzymy się bliżej niektórym z tych czynników.

I. Polityka monetarna

1. Stopy procentowe Pierwszym czynnikiem, który warto omówić są stopy procentowe ustalane przez centralne banki. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Taylor i Williams (2009), stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na wartość waluty. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów zagranicznych szukających wyższych zwrotów z inwestycji, co z kolei zwiększa popyt na daną walutę, podnosząc jej wartość.

2. Operacje otwartego rynku Banki centralne mogą także manipulować wartością waluty poprzez operacje otwartego rynku, które polegają na kupowaniu i sprzedawaniu obligacji rządowych. Zgodnie z pracą Bordo i Schwartz (1999), te operacje mogą wpłynąć na podaż pieniądza w gospodarce, co z kolei wpływa na wartość waluty.

II. Ekonomiczne czynniki

1. Bilans handlowy Bilans handlowy jest miarą różnicy między eksportem a importem danego kraju. Kraje z dodatnim bilansem handlowym, czyli takie, które eksportują więcej niż importują, zwykle mają silniejszą walutę. Jak dowodzi Friedman (1991), jest to spowodowane zwiększonym popytem na walutę kraju eksportującego.

2. Inflacja Inflacja jest kolejnym istotnym czynnikiem. Jak wskazują Romer i Romer (2004), kraje z niską inflacją zwykle mają silniejszą walutę, ponieważ siła nabywcza tej waluty jest większa. Na przykład, jeśli dwa kraje mają podobne stopy procentowe, ale jeden ma wyższą inflację, inwestorzy mogą zdecydować się na zakup waluty kraju o niższej inflacji.

III. Polityczne i społeczne czynniki

1. Stabilność polityczna Stabilność polityczna jest kluczowa dla wartości waluty. Inwestorzy zwykle unikają inwestycji w kraje z niestabilną sytuacją polityczną, co może spowodować spadek wartości waluty. Alesina i Perotti (1996) potwierdzają, że kraje o stabilnej sytuacji politycznej zwykle mają silniejszą walutę.

2. Wydarzenia społeczne Wydarzenia społeczne, takie jak strajki czy protesty, również mogą wpływać na wartość waluty, co wskazał Scharfstein (1989). Niepokoje społeczne mogą zniechęcać inwestorów, co z kolei może prowadzić do spadku wartości waluty.

W nawiązaniu do powyższego, wartość walut jest nieustannie kształtowana przez wiele czynników, zarówno wewnątrz kraju, jak i na szczeblu międzynarodowym. Zrozumienie tych czynników i ich wpływu na wartość waluty jest kluczowe dla inwestorów i decydentów politycznych.

Bibliografia

  • Taylor, J. B., & Williams, J. C. (2009). A Black Swan in the Money Market. American Economic Journal: Macroeconomics, 1(1), 58-83.
  • Bordo, M. D., & Schwartz, A. J. (1999). Monetary policy regimes and economic performance: The historical record. Handbook of Macroeconomics, 1, 149-234.
  • Friedman, M. (1991). The Lag in Effect of Monetary Policy. Journal of Political Economy, 99(5), 221-248.
  • Romer, D., & Romer, C. D. (2004). A New Measure of Monetary Shocks: Derivation and Implications. American Economic Review, 94(4), 1055-1084.
  • Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. European Economic Review, 40(6), 1203-1228.
  • Scharfstein, D. S. (1989). The Disciplinary Role of Takeovers. The Review of Economic Studies, 56(2), 185-199.
Prof. Hieronim Kluska

Profesor nauk ekonomicznych. Diler walutowy.

Może ci się również spodobać

Więcej artykułów tego autora